Skuldsanering

Om du inte har möjlighet att betala dina skulder och är svårt skuldsatt kan du få hjälp. För att få hjälp ska du inte ha möjlighet att betala dina skulder inom överskådlig tid.

Så här går en skuldsanering till i korthet.

  • Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden.
  • Kronofogden utreder om du uppfyller kraven för skuldsanering
  • Om Kronofogden godkänner skuldsanering så skickas ett förslag till dina fordringsägare på hur den ska gå till. I förslaget ingår alla skulder du har när skuldsaneringen börjar.
  • Om du beviljas skuldsanering får du ett beslut av Kronofogden och vanligtvis en betalningsplan.
  • Du betalar av skulderna enligt betalnigsplanen, vanligtvis under fem år.
  • När avbetalningstiden är slut är du inte längre skyldig att betala något på de skulder som ingick i skuldsaneringen. Du får inget besked skickat till dig när skuldsaneringen är avslutad.

Råd och hjälp

I din kommun finns det budget och skuldrådgivare som kan hjälpa dig med frågor om och ansökan till skuldsanering. Dom kan också hjälpa dig med andra frågor som rör din ekonomi.

Under skuldsaneringen

Det är viktigt att du meddelar kronofogden om det sker något större förändring av din ekonomi under skuldsaneringen. Annars finns det risk att betalningsplanen förlängs eller skuldsaneringen upphör.

Dra inte på dig nya skulder under skuldsaneringen. Dom nya skulderna omfattas inte av skuldsaneringen och måste betalas helt och hållet.

Efter skuldsaneringen

Skuldsaneringen avslutas fem år efter den dag som skuldsaneringsbeslutet fattades. Om det finns en betalningsplan som löper efter den dagen upphör skuldsaneringen istället samma dag som den sista inbetalningen ska göras.

Det är nästan omöjligt att få hjälp mer än en gång.

skuldsanering