Pension, börja itid

Hur fungerar min pension? Hur ser min pension ut?

Här nedan följer en kort beskrivning hur pensionen är uppbyggd. Lite längre ner på sidan finns det länkar till två sidor somjag kan rekomendera om du vill fördjupa dig lite mer om pensionen.

Den allmänna pensionen. (Den röda delen i pyramiden)

Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Förutom allmän pension har de flesta som arbetar även en tjänstepension. Många har också ett privat pensionssparande.

Så fungerar den allmänna pensionen

Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Garantipension får den som haft låg eller ingen inkomst.

Vem får allmän pension?

Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension, som grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som till exempel arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Det finns också delar som inte är inkomstgrundade, som garantipension.

Premiepensionen. (Den oranga delen i pyramiden)

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen.

Premiepensionen är inkomstgrundad och baseras på dina pensionsrätter i premiepensionssystemet. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och hur de fonder du valt har utvecklats.

Det är den delen av den allmänna pensionen som du kan påverka själv genom hur du placerar dina pengar. Därför kan premiepensionen vara viktig, även om den är en mindre del av din totala pension.

Tjänstepension (Den blå delen i pyramiden)

De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, dessutom en tjänstepension. Om du har tjänstepension sätter din arbetsgivare varje månad av en summa till dig.

Privat pensionssparande. (Den gröna delen i pyramiden)

Det privata pensionsparandet är helt frivilligt och något du själv tar ställning till om du behöver för att komplettera de övriga delarna i din pension. Om du valt att ha ett privat pensionssparande är det den bank eller det försäkringsbolag som du har ditt sparande hos som kan ge dig mer information om vad som gäller för din privata pension. Läs mer om att spara här.

Två bra sidor för att lära sig mer om pension är:

www.pensionsmyndigheten.se

www.minpension.se

Viktigt: Om man tar hjälp av någon premiepensionsförvaltare för att förvalta sina premiepensioner. Så är det bra om man är medveten vad dom tar i avgift som till ex årlig avgift och förvalningsavgift. Det kan ibland röra sig om ganska stora avgifter. Man kan själv byta sina fonder genom att logga in på www.pensionsmyndigheten.se.

 

Ett tips för att kunna få lite extra tillskott när man är pensionär är att själv spara direkt i aktier och fonder. Om man börjar tidigt och sparar långsiktligt så har man goda möjligheter att bygga upp en förmögenhet.

pension